Privacybeleid

Dakibouw.be (hierna “DB”) is begaan met uw privacy en deelt geen gegevens van klanten, bezoekers, prospecten met derden (wij zullen dit uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting). Vult u een formulier in, dan komen uw gegevens bij ons per mail binnen (voornaam, achternaam, telefoonnummer, mailadres). Als u effectief klant wordt bij ons, dan slagen wij uw gegevens op voor administratieve doeleinden zoals o.a.  facturatie, opvolging via telefoon/mail, etc.

Verwerking persoonsgegevens
De verwerking van persoonsgegevens geschiedt altijd op een manier die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verordening EY 2016/679, hierna AVG) en eventuele andere wet- en regelgeving daaraan stelt.

DB verwerkt gegevens van haar klanten en is voor die gegevensverwerkingen verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. In sommige gevallen zal DB op zijn beurt ook persoonsgegevens gaan verwerken, verzameld en aangereikt door haar klanten in functie van een opdracht. In deze relatie is DB de verwerker van de persoonsgegevens in de zin van de AVG. Dat betekent dat DB in opdracht en op instructie van zijn klant (= verwerkingsverantwoordelijke). Onze klanten hanteren een eigen privacy-beleid waar DB niet verantwoordelijk voor is.

Recht op inzage, verbetering of verwijdering
U kan ten allen tijde deze gegevens inkijken, wijzigen of vragen om te verwijderen of over te dragen. Stuur hiervoor een mailtje naar info(@)dakibouw(.)be.

Bewaartermijn
Uw gegevens worden bewaard gedurende een termijn die nodig is om onze dienstverlening voor u te kunnen uitvoeren.

Beveiliging
Wij doen er alles aan om uw gegevens veilig te bewaren. Iedereen heeft het recht klacht in te dienen bij de Privacy Commissie indien hij/zij van mening is dat DB de regelgeving omtrent de privacy overtreedt (www.privacycommission.be). Wettelijk kader van deze privacy verklaring is de GDPR.

Cookiebeleid

Accepteren van cookies
Over het algemeen kun u onze website bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent of zonder enige informatie over uzelf achter te laten. DB kan echter gedurende het bezoek informatie bij u plaatsen, indien uw browser dat toelaat. Hiervoor gebruiken wij “cookies”. Een cookie is een informatiebestand dat onze website(server) plaatst op uw computer, tablet of telefoon (“apparaat”) waarmee u deze website bezoekt. Zo gebruiken wij functionele cookies ter uitvoering van onze diensten, of om een goede werking van de website te bewerkstelligen. Voor het plaatsen van sommige cookies hebben wij uw toestemming nodig. Door uw bezoek voort te zetten, te klikken op links of onderdelen, of op enige wijze verder surfen binnen deze website geeft u via een actieve handeling aan toestemming te geven voor het plaatsen van cookies voor de doelen zoals uiteengezet in dit privacybeleid.

We maken gebruik van drie soorten cookies:

Functionele cookies
Met functionele cookies zorgen wij ervoor dat onze website goed werkt. Hierin slaan wij gegevens op die essentieel zijn voor een juiste werking van onze website. Met een functionele cookie onthouden wij bijvoorbeeld of u andere cookies accepteert of niet. Als we deze cookies niet zouden onthouden moet u bij het bezoeken van iedere pagina de vraag opnieuw beantwoorden.

Tracking cookies
Met deze cookies kunnen we de websites analyseren omdat we inzicht krijgen in het gedrag van bezoekers op onze websites. We ontvangen informatie over het functioneren van de website. Zo kunnen we de website steeds verbeteren.

Daarnaast verzamelen we gegevens die helpen bij het bepalen van trends, bijvoorbeeld over de redenen van bezoek en welke pagina’s veel bezocht wordt.

Cookies van derden
In geval we campagnes doen, plaatsen we campagne cookies. Met campagne cookies analyseren we hoe vaak er op banners of links wordt geklikt en hoe vaak onze websites worden benaderd door Google.

Op basis hiervan verzamelen we inzichten, zoals hoeveel mensen de website bezoeken naar aanleiding van een specifieke campagne en of deze klanten iets kopen of een formulier invullen. Ook maken deze cookies het bijvoorbeeld mogelijk dat bezoekers gebruik kunnen maken van de Facebook ‘Like-knop’ of de ‘tweet-knop’ van Twitter.

Cookies weigeren of geplaatste cookies verwijderen
Hoewel onze website wel (functionele) cookies kan aanbieden kun u zelf invloed uitoefenen op welke wijze u tijdens een bezoek aan websites omgaat met de aangeboden cookies. Zo kan u via de browser geplaatste cookies verwijderen en het accepteren van (bepaalde) nieuwe cookies uitzetten. Door het verwijderen of uitzetten van cookies kan het gebeuren dat delen van onze website niet meer werken of onjuist worden weergegeven. Ook maakt u het voor ons lastiger om onze website te verbeteren, reclame op uw wensen af te stemmen en onze producten te verbeteren.

Deze website heeft op het moment van schrijven de hierboven aangegeven cookies in gebruik. Uit het overzicht volgt per cookie het doel, de geldigheidsduur en wie toegang heeft tot de gegevens.

Disclaimer

Hoewel DB de informatie op de website met uiterste zorg heeft samengesteld en haar uiterste best doet deze informatie zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk te houden, kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend.

Algemeen
De informatie op deze website kan dagelijks worden aangevuld en bijgewerkt. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde, met onmiddellijke ingang, en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. DB is niet aansprakelijk voor technische of redactionele fouten die in deze website voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website. Het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en vormgeving van deze website komt toe aan DB.

Toestemming
Met het gebruik van onze website geef je toestemming voor het verzamelen en het gebruik van deze informatie door DB. Als onze Privacy Policy verandert, zullen we daar melding van maken op deze pagina. Zo ben je altijd op de hoogte van de informatie die we verzamelen, hoe we die gebruiken en onder welke omstandigheden we deze bekendmaken.

Links van en naar andere websites
Deze website kan links naar websites of naar webpagina’s van derden en andere partijen bevatten of daar op een andere manier naar verwijzen. DB heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken ervan. Het plaatsen van links door Db houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina’s. DB is daarnaast ook niet verantwoordelijk voor hyperlinks die verwijzen naar deze website vanaf externe websites.

E-mail
DB garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Verder aanvaardt DB geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan, aangezien wij hiervoor slechts een inspanningsverbintenis aangaan.

Voor vragen en/of opmerkingen in verband met onze disclaimer kun je met ons in contact komen via ons contactformulier of via info(@)dakibouw(.)be.